21 March 2010

Law

kenapa perlu wujudnya mahkamah yang diserikan lagi dengan para peguam handalan jika perkataan "MAAF" dapat mengubat/menghapuskan/meleraikan segala permasalahan?


once you hit,the scar will be like forever(sendiri punya hentam proverbs).Thank you

No comments: